Wat is een wijkgezondheidscentrum


Een wijkgezondheidscentrum is een multidisciplinaire groepspraktijk.
Verschillende zorgverleners zoals huisartsen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, diëtisten,… werken samen onder één dak. De samenstelling van het team kan verschillen per wijkgezondheidscentrum.
Ons team bestaat uit huisartsen, verpleging, een maatschappelijk werker en een gezondheidspromotor.

Heb je een kinesist, tandarts of andere zorgverstrekker nodig, dien je zelf een afspraak te maken. Wij hebben lijsten met contactgegevens, vraag ernaar aan onthaal! Opgelet, deze zitten niet in het forfaitaire systeem en dien je dus te betalen volgens prestatie. Lees hieronder meer over het forfaitaire systeem.

Iedereen die in de wijk woont is welkom.
Een wijkgezondheidscentrum werkt gebonden aan een gebied. Of je in ons gebied woont, kan je makkelijk nagaan op de website van de Gentse Wijkgezondheidscentra.

Wil je meer uitleg over de werking van een wijkgezondheidscentrum? Neem dan hier een kijkje!
Onze visie vind je hier terug.

De Gentse wijkgezondheidscentra werken allemaal binnen het forfaitair systeem.
Hieronder lees je wat dat precies betekent.

Het forfaitaire systeem, een solidair systeem.

De meeste eerstelijnsgezondheidswerkers (huisartsen, verpleegkundigen en kinesitherapeuten) werken per prestatie waarbij de zorgverstrekker per geleverde dienst betaald wordt voor bijvoorbeeld een raadpleging, een wondverzorging of een huisbezoek.
Als patiënt betaal je remgeld per consultatie.

Wijkgezondheidscentra en sommige huisartsenpraktijken werken binnen een forfaitair systeem. Solidariteit speelt binnen dit systeem een belangrijke rolde ‘gezonde’ ingeschreven patiënten dragen bij aan het budget, dat de zorgverstrekkers kunnen aanwenden om patiënten met meer noden te verzorgen.

Het wijkgezondheidscentrum ontvangt immers per ingeschreven patiënt maandelijks een vast bedrag van het ziekenfonds, ongeacht hoe vaak de patiënt op consultatie komt. Het forfaitaire systeem betekent ook dat je als patiënt niets betaalt voor de raadplegingen of huisbezoeken (ook geen remgeld).

Het is een solidair systeem dat toelaat om een sterk en breed zorgaanbod te ontwikkelen, met aandacht voor preventie en gezondheidspromotie, wat de gezondheid en het welzijn van alle buurtbewoners ten goede komt.

Hier kan je meer lezen over de verschillen tussen het forfaitair systeem en de betaling per prestatie.

Het forfaitaire systeem, stimuleert samenwerking en zorgt voor een brede kijk op gezondheid

Het team van een wijkgezondheidscentrum biedt brede medische zorg aan, maar kijkt ook vérder dan dat.

Het team draagt zorg voor je lichamelijke, psychische én sociale gezondheid. Je kan er terecht met lichamelijke klachten en met problemen die je dagelijks leven bemoeilijken. Naast de huisartsen en verpleegkundigen kan ook een diabeteseducator, een maatschappelijk werker, een beweegcoach enz. ingezet worden om samen met jou aan je gezondheid en welzijn te werken.

De vlotte wisselwerking tussen de zorgverleners geeft een grote meerwaarde voor de patiënt en het zorgteam.

Het forfaitaire systeem, voorkomen is beter dan genezen.

Er is aandacht voor preventie en gezondheidspromotie.
Tijdens de raadpleging wordt hier – samen met de patiënt – actief aan gewerkt. Maar ook in samenwerking met andere wijkorganisaties.

Een wijkgezondheidscentrum organiseert regelmatig preventie- en gezondheidsacties en heeft aandacht voor gezondheidsthema’s zoals gezond eten, beweging, tandzorg en psychisch welzijn, die alle buurtbewoners ten goede komen.