Home

Wijkgezondheidscentrum De Punt
Kliniekstraat 29A – 9050 Gentbrugge
09 331 53 70

Gebouw Wijkgezondheidscentrum De Punt

☎ 1733 – huisartsenwachtpost

☎ 106 – Tele-onthaal

☎ 1813 – Zelfmoordlijn” Goed doorgevraagd. Tijd genomen voor inschatting van de situatie”

“Altijd vriendelijke mensen aan het onthaal!”