Globaal Medisch Dossier

Hoe beheer ik mijn medisch dossier? Wie heeft hier inzage in? Waar dient dit voor?

Meer informatie over je medische dossier vind je op de website www.mijngezondheid.be