Visie

Verschillende zorgverleners op één plaats

In een wijkgezondheidscentrum werken minstens één huisarts, één verpleegkundige en een andere hulpverlener. Ze overleggen ook regelmatig met elkaar.


Gericht op de gemeenschap

Ons wijkgezondheidscentrum wil bijdragen  aan  de gezondheid van (de mensen in) de wijk. We nemen initiatieven om hier de gezondheidsbehoeften te bepalen en aan te pakken.


Binnen een vast gebied

We werken in een vast omlijnd gebied. Voor ons is dit een gebied binnen Gentbrugge-Ledeberg. Alle mensen die binnen ons gebied wonen kunnen bij ons inschrijven.


Samenwerking met gezondheidspartners

We werken samen met lokale partners op gebied van gezondheid en welzijn. We proberen samen een antwoord te bieden op de zorgnood van patiënten en bewoners van de wijk.


Ziekte voorkomen en gezondheid bevorderen

We zetten met ons wijkgezondheidscentrum in op het voorkomen van ziektes en bevorderen van gezondheid bij onze patiënten. We willen juiste en duidelijke informatie geven over ziekte en gezondheid.


Integrale zorgverlening

We hebben aandacht voor alle lichamelijke, psychische en sociale componenten van zorg en gezondheid. Zowel voor je lichaam, je geest en je leefomgeving willen we goede zorg verlenen.


Toegankelijkheid

Iedereen uit onze wijk kan bij ons terecht voor medische zorgen. Ben je ingeschreven bij de mutualiteit, dan kan je gratis naar de dokter komen.

Ook als je (nog) geen mutualiteit hebt ben je welkom. We proberen de betaling dan te regelen met andere organisaties zoals OCMW, SESO of Fedasil.


Continuïteit

Tussen 08:00 en 19:00 is er steeds een zorgverlener beschikbaar. Elke patiënt heeft een medisch dossier, samengesteld door alle verschillende zorgverleners van het wijkgezondheidscentrum.


Kwaliteit

We doen ons uiterste best om zo goed mogelijk voor onze patiënten te zorgen. We proberen ook onze praktijk efficiënt te organiseren. Hiervoor overleggen we regelmatig met elkaar en andere zorgpartners.


VZW

We zijn een VZW (vereniging zonder winstoogmerk).


Onafhankelijk

Een wijkgezondheidscentrum is onafhankelijk. We zijn niet gebonden aan een politieke partij. Wij hebben respect voor alle sociale en culturele groepen in de samenleving.


Een uitgebreide weergave van de visie vindt u terug op de website van de Vereniging van wijkgezondheidscentra: www.vwgc.be