Inschrijven

In een wijkgezondheidscentrum is iedereen welkom.

De enige voorwaarde is dat u in het inschrijvingsgebied van het centrum woont en zich inschrijft.

Bij inschrijving ondertekent u een ‘contract’ of een overeenkomst. Daarin staat dat u steeds beroep zal doen op de huisarts of verpleegkundige van WGC De Punt.

Aangezien wij werken binnen een forfaitair systeem hoeft u voor onze hulp- en zorgverlening niets te betalen. Wij regelen de betaling rechtstreeks met de mutualiteit. De mutualiteit betaalt maandelijks immers een vast bedrag aan het wijkgezondheidscentrum voor elke ingeschreven patiënt.