Een wijkgezondheidscentrum (WGC) wil een goede, toegankelijke gezondheidszorg voorzien voor iedereen die in onze wijk woont.

We zijn een groepspraktijk met huisartsen, verpleegkundigen en andere hulpverleners.

Alle zorgverleners werken nauw samen en overleggen met elkaar. Zo kunnen we u de allerbeste zorg bieden.

WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM

Huisartsen & verpleging

Andere hulpverleners

Samenwerken

Gezondheid

Voor iedereen in de wijk