Verpleegkundige zorgen

Bij onze verpleegkundigen kan je een afspraak maken voor:

 • bloedafname
 • meten van de bloeddruk
 • behandeling van wratten, waterwratjes en eksterogen
 • afname van een elektrocardiogram (ECG)
 • opvolging van zwangerschap
 • uitleg over voorbehoedsmiddelen
 • opvolging prikpil en invitrofertilisatie (IVF)
 • verzorging na een operatie
 • inspuitingen
 • hulp bij lichaamsverzorging (douche, zalf aanbrengen, …)
 • palliatieve zorgen
 • opvolging van diabetes (bij onze diabeteseducator)
 • verwijderen van draadjes na een hechting
 • uitspuiten van de oren
 • vaccinatie
 • een preventieconsult

Afspraak

Alle verpleegkundige zorgen gebeuren na afspraak.

09 331 53 70

Opgelet: De raadplegingen tussen 08:00-09:00 houden we bij voorkeur vrij voor nuchtere bloedafnames.


Huisbezoek

Kan je je niet verplaatsen of om een andere medische reden niet naar het centrum komen? Vermeld dit als je een afspraak maakt.

Dan kan de verpleegkundige ook op huisbezoek komen.

De huisbezoeken gebeuren in de voormiddag en indien nodig ook ’s avonds.


Verzorging na operatie

Heb je verpleegkundige zorgen nodig na een operatie of een ziekenhuisopname?

Laat weten aan het ziekenhuis dat je bent ingeschreven in ons wijkgezondheidscentrum.

Als je na een operatie beroep doet op een verpleegkundige buiten het wijkgezondheidscentrum zal de mutualiteit deze zorgen niet terugbetalen!

09 331 53 70

Bel naar ons onthaal om een afspraak te maken met de verpleging.

Opgelet: Verwittig ons zo snel mogelijk als je verpleegkundige zorgen nodig hebt na een ingreep.


Feestdagen en weekends

Om ook op feestdagen en tijdens de weekends de verpleegkundige zorgen voor onze ingeschreven patiënten te kunnen opnemen, werken wij samen met het team zelfstandig verpleegkundigen TVKT (team voor kwalitatieve zorgen).

Heb je in het weekend dringend verpleging nodig?

 1733