Woont u in de wijk Gentbrugge of Oud-Gentbrugge? Welkom in WGC De Punt!

Woont u niet in Gentbrugge maar wenst u zich wel in te schrijven in een wijkgezondheidscentrum?
Geef je adres in op de website gentsewijkgezondheidscentra.be en je komt te weten in welk centrum u zich kan inschrijven.

Wil u graag patiënt worden?

Maak een afspraak met onze onthaalmedewerkers. OndertekenenBreng bij uw inschrijving steeds uw identiteitskaart en (eventueel) uw medische kaart mee.

Onze onthaalmedewerkers zorgen voor de verwerking van uw inschrijving en geven u graag meer info.

Aangezien we werken via het forfaitair betalingssysteem, dient u zich in te schrijven alvorens u een hulpverlener kan consulteren.

Bij inschrijving ondertekent u een overeenkomst. Daarin staat dat u steeds beroep zal doen op de huisartsen en verpleegkundige van WGC De Punt.