Veerle Danhieux is onze maatschappelijk werker.

Veerle

 

Wat doet een maatschappelijk werker?

De voornaamste taak van een maatschappelijk werker is het persoonlijk begeleiden van patiënten bij niet-medische problemen:  Problemen rond inkomen, huisvesting, financiële tegemoetkomingen, tewerkstelling, verblijfsstatuut, huishoudelijke taken… maar ook vragen rond verliesverwerking, relationele problemen, opvoedingsproblemen, vrijetijdsbesteding, leven met een beperking, ouder worden, migratie…en psychosociale problemen, worden samen met de patiënt bekeken.

De maatschappelijk werker leert patiënten zichzelf beter te redden in hun sociale omgeving: Wanneer iemand beter weet hoe de dingen in elkaar steken komt er ook meer zelfvertrouwen en krijgt die persoon meer vat op zijn eigen leven. De maatschappelijk werker wil hier graag bij helpen, maar de patiënt blijft de ‘bestuurder’ van zijn levensweg.

Na een eerste onderzoek van het probleem wordt er meestal gericht doorverwezen naar een meer gespecialiseerde dienst. In bepaalde situaties blijkt hulpverlening binnen het centrum meest aangewezen. Bij meer ingewikkelde situaties is het ook mogelijk dat de maatschappelijk werker een meer ondersteunende en begeleidende rol opneemt.

Om de patiënt zo goed mogelijk te kunnen helpen en doorverwijzen, is een goede communicatie met de rest van het team en met andere diensten in de wijk/stad heel belangrijk.

Praktisch

Sommige patiënten vinden moeilijk de weg naar gepaste hulpverlening. Vaak spreken zij wel over deze moeilijkheden met hun arts of een andere zorgverstrekker van De Punt. Deze kan de patiënt daarvoor naar de dienst maatschappelijk werk doorverwijzen. Wie meer informatie wil, kan dit met zijn huisarts of andere zorgverstrekker bespreken.

De maatschappelijk werker werkt steeds op afspraak en na doorverwijzing van artsen of andere medewerkers.
Soms moet de maatschappelijk werker ook op zoek naar juiste en precieze informatie, daarom is het aangewezen om belangrijke brieven of informatie mee te brengen op gesprek.