Gezondheidspromotie

Gezondheidspromotie wordt gedefinieerd als ‘het in staat stellen van mensen om meer controle te verwerven over de elementen die gezondheid beïnvloeden’. Hierdoor kunnen mensen hun gezondheid in eigen handen nemen en verbeteren. Er zijn echter veel verschillende factoren die de gezondheid kunnen beïnvloeden, zoals de levensstijl van mensen, de fysieke omgeving waarin ze wonen en de sociale omgeving waarmee ze interageren. Met verschillende acties en projecten in de wijk willen onze gezondheidspromotoren een omgeving creëren waarin het eenvoudiger wordt om gezond te leven.

Zo bieden ze mogelijkheden aan om

Het uiteindelijke doel is om onze wijk gezonder te maken voor al haar bewoners, zowel op fysiek, sociaal als mentaal vlak. Kom dus gerust eens langs op één van de activiteiten.

Ziektepreventie

Naast gezondheidspromotie doet WGC De Punt ook aan ziektepreventie.

Daarbij worden mensen aangemoedigd om maatregelen te nemen om specifieke ziekten te voorkomen. Zo kan in sommige gevallen een griepvaccin aangeraden worden.

Gezondheid in de wijk

De gezondheidspromotoren zijn tenslotte een referentiepunt voor gezondheid in de wijk. Mensen die bepaalde problemen of noden met betrekking tot gezondheid in de wijk ervaren kunnen dit dus bij hen melden. De gezondheidspromotoren staan hier natuurlijk niet alleen voor. Ze worden gesteund en geholpen door het hele team van WGC De Punt en werken samen met verschillende partners in de buurt.