Vacature: gezondheidspromotor (28/week)

WGC De Punt is 1 van de 11 Gentse wijkgezondheidscentra. Ons geëngageerd team van huisartsen, verpleegkundigen, gezondheidspromotoren, maatschappelijk werker, onthaalen administratieve medewerkers biedt zorg aan 2600 patiënten uit Gentbrugge. We streven naar een kwalitatieve en doelgerichte eerstelijnsgezondheidszorg via een multidisciplinaire en laagdrempelige aanpak, waarbij er zowel preventief als curatief gewerkt wordt. De buurtgerichte en gezondheid bevorderende insteek en de ruimte voor overleg typeren ons. Om de toegankelijkheid van de medische zorgen te bevorderen, werken wij met het forfaitair betalingssysteem.

Wat verwachten wij?

Gezondheidspromotie of -bevordering = “mensen in staat stellen om meer controle te verwerven over hun gezondheid. Het omvat een breed scala aan sociale- en omgevingsinterventies gericht op het beschermen en verbeteren van (mentale en fysieke) gezondheid, zingeving en levenskwaliteit. Deze interventies zijn gericht op
het aanpakken van de oorzaken van een slechte gezondheid en niet enkel op behandeling en genezing.”

In WGC De Punt is gezondheidspromotie een opdracht van het hele team waarin je als gezondheidspromotor de coördinerende rol opneemt. Activiteiten en interventies richten zich zowel op de patiënten van WGC De Punt als op de bewoners van de wijken Gentbrugge en Oud-Gentbrugge. Het spreekt voor zich dat je als gezondheidspromotor
een ‘samenwerker’ en een ‘bruggenbouwer’ bent.

Jouw takenpakket bestaat uit:

 • Ontwikkelen en uitwerken van gezondheid bevorderende projecten:
  • Je maakt samen met ons team, wijkactoren, Gentse collega’s en eventueel lokale beleidspartners een meerjarenbeleidsplan op, afgestemd op de noden van onze patiënten en van de wijk; je coördineert de implementatie en volgt de voortgang op.
  • Je initieert en ontwikkelt interventies gericht op het bevorderen van de gezondheid (zoals hierboven omschreven) in samenwerking met wijkpartners en collega’s; je gaat, indien nodig, op zoek naar financiering voor de projecten.
  • Je staat in voor de interne en externe heldere communicatie rond gezondheidsbevordering.
 • Stimuleren dat gezondheidsbevordering op de agenda staat van lokale actoren over de beleidsdomeinen heen.
  • Je signaleert noden en behoeften van de wijk aan de lokale overheid en bepleit dat deze thema’s door hen opgenomen worden.
  • Je bouwt een netwerk uit met partners in de wijk en in Gent; je neemt deel aan relevante overlegstructuren en participeert indien wenselijk aan projecten van partnerorganisaties.
 • Bevorderen van de deskundigheid van het team op vlak van gezondheidspreventie en -bevordering door jouw expertise te delen, gezondheidsoverleg te faciliteren en hen te ondersteunen om preventieprojecten op te starten.
 • Organiseren van individuele en/of groepsgerichte preventie:
  • Je luistert naar vragen van patiënten, wijkbewoners, en interne en externe hulpverleners en gaat op zoek naar antwoorden.
  • Je brengt de hiaten in beeld op vlak van gezondheidsvaardigheden bij wijkbewoners en zoekt of organiseert samen met partners een gezondheidsvoorlichtingsaanbod op maat.

We kijken uit naar een gezondheidspromotor die:

 • Onze visie deelt op gezondheidspromotie en deze mee uitdraagt
 • Inzicht heeft in de sociale determinanten van gezondheid en aan de hand van
 • wetenschappelijk onderbouwde methodieken en toepassingen daarop kan inzetten
 • Participatief leiderschap kan opnemen om beleid en projecten te coördineren en uit te werken samen met zeer uiteenlopende actoren
 • Goede communicatieve vaardigheden heeft (vergadertechnieken, samenwerken, netwerken, beïnvloeden, communiceren op maat van de doelgroep en partners, …)
 • Een beleidsplan kan opmaken dat zowel een korte- als langetermijnperspectief biedt in functie van de noden van de wijk (strategische en operationele doelstellingen uitwerken)
 • Beschikt over creatieve, praktische en didactische capaciteiten om interventies te ontwikkelen en uit te werken.

Wat bieden wij?

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Een min of meer vast uurrooster (28u/week)
 • Verloning volgens paritair comité 330, categorie 15, aangevuld met een vergoeding woon-werkverkeer en een fietsvergoeding/ vergoeding van dienstverplaatsingen met de eigen wagen
 • Wettelijk aantal vakantiedagen + 2 extralegale vakantiedagen.
 • Eindejaarspremie-Attractiviteitspremie
 • Een werkomgeving met ruime inspraakmogelijkheden en geëngageerde collega’s

Hoe solliciteren?

We ontvangen je motivatiebrief en cv. graag voor donderdag 16 december 2021 op volgend mailadres: sollicitatie@wgcdepunt.be.

Een eerste kennismakingsgesprek zal doorgaan in de week van 20 december.

Voor meer inlichtingen kan je contact opnemen met Isabelle Van de Steene, coördinator,
op het telefoonnummer 09/331 53 70.

Aanbevolen artikelen